Pijler 4
Jij in relatie tot je job

Jij in relatie tot je job

Werk komt onder druk te staan.
Er wordt gevraagd om anders te werken.
Je hebt minder contact met collega’s.

Je voelt je niet zo happy meer met wat je aan het doen bent.
De ratrace die je altijd “normaal” vond, begint tegen te werken.

Is het eigenlijk wel de bedoeling dat je zo hard werkt? Waar komt deze gedachte eigenlijk vandaan?
Waarom werk je zoveel? Waarom laat je toe dat je er misschien zelfs ziek van wordt?
Kan het niet anders? Welke keuzes heb je en kan je zelf maken?
Heb je de kans om jouw intrinsieke talenten en vaardigheden in te zetten om je job uit te oefenen? Of start je leven pas na je job?

De toekomst zal niet meer gericht zijn op overproductie en massaconsumptie. De toekomst gaat om JOU : hoe wil jij jouw talenten en jouw uniekheid ten dienste stellen van een samenleving die niet enkelen dient maar ieder mens?
Hoe kan jij JOUW visie manifesteren ten dienste van anderen?
Daar gaat de toekomst om…

Voel je dat het tijd wordt om je eigen visie te realiseren? 
Voel je je beperkt in het werk dat je nu doet? Is het tijd om de sprong te wagen en wat je doet in lijn te brengen met wie je bent? 
Hou dan onze workshops in de gaten!
We begeleiden jou in het helder krijgen van je visie, in het loslaten van angsten en belemmeringen en in het stappen zetten naar het manifesteren van wie je bent…