Pijler 3
Jij in relatie tot anderen

  • Ik en de ander:
  • Intieme relaties
  • Familierelaties
  • Vrienden
  • Zielencontracten
  • De ander als spiegel
  • Leren en evolueren via anderen
  • Omgaan met triggers en emoties in relaties
  • Je kan de ander niet veranderen (enkel jezelf)
  • En veel meer …

Jij in relatie tot anderen

Je -Zelf uitzuiveren is stap 1 in de metamorfose van rups tot vlinder.
Dit betekent echter niet dat je je dient af te zonderen door boven op een berg te gaan zitten. Integendeel.
Jouw omgeving, de situaties én de relaties met anderen die op je pad komen, zijn jouw grootste leerschool.
Omdat die lessen die anderen jou leren vaak gepaard gaan met emoties en drama, vergt het een hoge mate van bewust-zijn om uit het drama te blijven en te begrijpen wat de les is. Om van daaruit weer dankbaar te zijn voor de les die geleerd kon worden.

Dit is een heel ander gegeven dan conflict, ruzie maken, anderen wegduwen, jezelf opofferen voor anderen….
Bewust omgaan met triggers die anderen bij jou veroorzaken, werkt helend. Het zorgt voor een uitzuivering van je energie.
Anderen leren zien en begrijpen als een spiegel die nodig is voor je eigen evolutie, maakt dat je anders in relaties staat. Vanuit dankbaarheid en compassie. Dat is heel anders dan vanuit drama en conflict…

Het is tijd om anders om te gaan met relaties. Om je eigen keuzes te maken met wie je op je levenspad wil samen-wandelen, zowel privé als professioneel. 

Voel je dat oude relaties je niet meer dienen? 
Voel je de drive om andere mensen te leren kennen? Gelijkgestemden en gelijkgezinden? 
Wil je samen met anderen gaan co-creëren vanuit samen-werking en niet vanuit drama of conflict? 

Kortom : ben je klaar om je als mens tussen anderen te zetten vanuit het bewustzijn dat we allen één zijn? 

Hou dan onze workshops in de gaten!
We werken vanuit The Hub aan gezonde relaties die jou helpen in het realiseren van het leven dat voor jou is weggelegd…