Pijler 1
Jij in relatie tot Je-Zelf

  • Bewust-zijn
  • Omgaan met jezelf
  • Zelf-leiderschap
  • Omgaan met emoties en triggers
  • Zelf-waarde
  • Belemmerende gedachten
  • Energie & informatie
  • Vorm geven aan je eigen leven
  • De kracht van je gedachte
  • en veel meer

Jij in relatie tot je-Zelf

So within so without.
Onze buitenwereld is een reflectie van onze binnenwereld.
Ja, ook de chaos die we op dit moment buiten zien gebeuren.
Deze reflecteert de chaos IN ons.
Hoe meer rust we creëren in onszelf hoe meer rust we creëren in onze omgeving en in de brede samenleving.

Alles start bij en in ons-Zelf.
Net om die reden is de eerste pijler van The Hub : “Jij in relatie tot je-Zelf”.
Als jij jouw Zelf hebt uitgezuiverd, kan je datgene neerzetten wat diep vanuit je binnenste komt. En als we dat met zijn allen doen, creëren we een samen-leving vanuit diep menselijke waarden. Deze waarden zijn op het diepste niveau voor ieder van ons gelijklopend. Want we zijn allen één.

Dat uitzuiveren van wie jij bent, welk jouw drijvende waarden zijn en hoe je jezelf vanuit je talenten en je dieperliggende drijfveren wil
neerzetten in de samenleving, is wat we binnen The Hub samen doen.

Hou onze workshops in de gaten! Wants samen gaan we aan de slag rond het vergroten van jouw bewustzijn en je relatie tot je-Zelf