Rouw en emotionele nazorg bij verlies van een dierbare

Afscheid ...elk pad is anders

pexels-mododeolhar-5795688

Soms raken we als mens het spoor bijster… naar onszelf, naar het leven, naar een nieuwe morgen zelfs…

We nemen voortdurend afscheid van dingen en momenten, van werk, van spullen, van wat dan ook.
Afscheid nemen van mensen is evenwel de zwaarste opdracht voor elk mens.
Hoe sterk je ook staat, het zet je gevoeligheden scherp in het licht en vraagt vaak enorme kracht om kleine stappen vooruit te zetten…

Hoe pak je dat aan? En waar begin je?
Elk pad is anders, maar de dingen concreet maken, terwijl je in jezelf op zoek gaat naar de ongekende of onvoldoende gekende kantjes van je eigen “zijn”, dat is alvast een goeie start!

De enge visie van onze maatschappij op rouw en verlies.

Praten over verlies en rouw zit in onze huidige maatschappij nog steeds in de taboesfeer.
Het blijft moeilijk om een gesprek aan te gaan met iemand die net een dierbare of iets/iemand waardevols in zijn/haar leven heeft verloren.
We weten niet altijd hoe te reageren en slagen er niet in om te verbinden met het gevoel van verlies.

In de snelheid van de maatschappij, verwachten we ook dat het verdriet verdwijnt achter de dagelijkse bezigheden. Verlies een plek geven, heeft tijd nodig. En daarbij heb je ook anderen nodig.

We gaan er nog steeds van uit dat verdriet kan “verwerkt” worden en dan zal verdwijnen.
“Rouwverwerking” noemt dat. Verdriet verdwijnt niet, je kan het enkel een plaats geven.
De relatie met diegene die je verliest, verdwijnt ook niet. De relatie blijft bestaan, net als het verdriet.

Verdriet is ook heel persoonlijk. Een plek geven aan verdriet is dan ook verschillend van mens tot mens. Rouwen is geen eenheidsworst, maar uniek bij elke mens…

Rouw in al zijn vormen

Als we spreken over rouw, denken we meestal aan het verwerken van het verlies van een dierbare.
Maar rouw kan ook gerelateerd zijn aan een echtscheiding, het verlies van een job, van je gezondheid,
een huis, een dier, iets dat een hoge waarde had in je leven.

Rouwen is werken aan het vinden van betekenis en het heropbouwen van je persoonlijke wereld die door het verlies is dooreengeschud…

Rouwen is hard werken op mentaal, emotioneel én fysiek vlak. (M Keirse-Helpen bij verlies en verdriet)

rouwen

Hoe Dominique en Kathleen jou begeleiden...

IMG_1009

Onze visie

Elke mens heeft waarde voor zijn of haar omgeving. Het hervinden van deze waarde, zelfs na emotioneel trauma, geeft je een doel in het leven.
Je kan bewust de keuze maken jouw waarde neer te zetten.
Die waarde is door wat je meemaakt en doormaakt, alleen maar groter geworden.
Of je die keuze maakt, is helemaal aan jou…

Elke mens heeft een eigen volledig onafhankelijk zielenpad en zielenmissie.
Om deze missie te realiseren, heb je anderen nodig.
Alle mensen in jouw omgeving hebben een diepe waarde in jouw leven. Bij het heengaan van één van hen, ga je doorheen het menselijke emotionele spectrum van ontkenning, boosheid, doorleven en later accepteren.

Dit hele proces vergt tijd, ruimte en veel energie.
Als je in het stadium van acceptatie komt, ben je als mens enorm gegroeid. Als je de dood kan herkennen als een onderdeel van het menselijk leven en als een moment van enorme transformatie, verrijkt dit jouw leven enorm.
Deze verrijking en dit hoger bewustzijn brengen je dichter bij jouw eigen levenspad.

Onze aanpak

Afscheid nemen vraagt kracht en moed.
Het heeft tijd en ruimte nodig, en is bij elk mens anders.
Eenmaal je dat aanvaardt, kan je de onmiskenbaar goed bedoelde raad die zovelen vanuit medeleven meegeven,
dankbaar aanvaarden, maar tegelijk ook op een rekje zetten waar je ‘m kan terugvinden
als die raad op een zeker ogenblik relevant wordt.

Want jouw pad naar morgen, is alleen jouw pad.
Hoe jij de pijn, het gemis en de vragen benadert en overstijgt, is jouw keuze.
Alleen is het niet zo vanzelfsprekend om die route te vinden, uit te zetten, te traceren….
Eén ding is echter altijd waar: het gaat niet vanzelf.
Op stap gaan naar dat punt waarop je naar afscheid kunt kijken met een warm gevoel waarin alle liefde,
genegenheid, vriendschap en mooie dingen verenigd zijn en de pijn en het verdriet een waardevolle plek kan geven,
is iets dat je alleen of onder begeleiding kunt doen.

Niemand kan je vertellen wat je MOET doen.
Doe wat goed voelt.
Probeer wat je ligt en misschien onbekend is.
Zet je hart open voor de schoonheid van morgen en weet dat niets je kan beletten van te ZIJN, behalve jijzelf…

Basisbegeleiding Emotionele Nazorg

  1. Een open gesprek met de nabestaanden of één van de nabestaanden.
   Wij luisteren, luisteren en luisteren.
   We luisteren naar herinneringen, verhalen en anekdotes.
   Vertellen is herbeleven en de band met de overleden geliefde of met dat wat is verdwenen uit je leven, versterken.
   Vanuit ons diep empatisch vermogen, voelen we mee in het verdriet dat helemaal menselijk en ok is.
   Emoties krijgen ruimte. Ruimte om er te zijn en om te helen.
  2. Een tweede verdiepingsgesprek, met de familie of met één van de nabestaanden.

   Verdriet is heel persoonlijk en wordt door ieder mens op een unieke manier beleefd.
   De weg die dit tweede gesprek inslaat, is afhankelijk van het proces van verwerking.
   Alles mag en alles kan. We staan open voor wat jullie (of jij) nodig hebben (hebt).

Persoonlijke coaching


Is er voelbaar nood aan meer begeleiding? Dat kan in de vorm van persoonlijke coaching.
We begeleiden je stap per stap

   • In het versterken van de relatie met de dierbare die is heengegaan. Want liefde is niet eindig.
   • In een plek geven van deze hernieuwde energetische relatie in je leven en in de aanpassing aan het fysieke gemis.
   • In het vorm-geven van jouw eigen leven.
   • In het durven dromen, ook al zijn die dromen heel anders dan een tijd geleden
   • In het zetten van concrete stappen richting een nieuwe droom – op jouw tijd.
   • In het hervinden van vreugde in je leven. In het opnieuw omarmen van jouw leven.
   • Waarde persoonlijke coaching : in onderling overleg.

Wij begeleiden je in dit grote proces. Wij geven jou die tijd en ruimte en versterken jouw energie. We zijn jouw mentor op weg naar een zinvol leven in een nieuwe vorm.

Ik wil graag contact leggen